_template

U bestelde:

Op naam van: %%form_data{naam}%%
Email :%%form_data{email}%%
Telefoon: %%form_data{telefoon}%%

Voor het bedrijf: %%form_data{naam-firma}%% - %%form_data{BTW}%%

Te leveren bloemstukken:

%%form_data{voorbeeld1}%% X

%%form_data{voorbeeld1}%% X

%%form_data{voorbeeld1}%% X

%%form_data{voorbeeld1}%% X

Eventuele melding:

%%form_data{comment}%%


We nemen zo snel mogelijk contact met u op om deze bestelling te bevestigen.

====
[[form]]
fields:
naam:
  label: Bestelling op naam van
  match: /^[a-zA-Z0-9]+$/
  match-error: Geef een geldige naam op, enkel letters
naam-firma:
  label: Naam van firma eventueel
BTW:
  label: In geval van firma BTW-nr.
voorbeeld1:
  label: Iets ter waarde van ? Euro
  type: select
  default:0
  values:
  0:0
  1:1
  2:2
  3:3
  4:4
  5:5
  6:6
  7:7
voorbeeld2:
  label: Iets ter waarde van ? Euro
  type: select
  default:0
  values:
  0:0
  1:1
  2:2
  3:3
  4:4
  5:5
  6:6
  7:7
voorbeeld3:
  label: Iets ter waarde van ? Euro
  type: select
  default:0
  values:
  0:0
  1:1
  2:2
  3:3
  4:4
  5:5
  6:6
  7:7
voorbeeld4:
  label: Iets ter waarde van ? Euro
  type: select
  default:0
  values:
  0:0
  1:1
  2:2
  3:3
  4:4
  5:5
  6:6
  7:7
comment:
  label: Opmerkingen
  type: text
  width: 50
  height: 3
email:
  label: Email-adres
  type: text
  match: /^[_a-zA-Z0-9\-\+]+(\.[_a-zA-Z0-9-]+)*@[a-zA-Z0-9-]+(\.[a-zA-Z0-9-]+)+$/
  match-error: Geef een geldig email-adres op
telefoon:
  label: Telefoon
  type: text
  match: /^[0-9]+$/
  match-error: Geef een geldig telefoonnummer op, enkel cijfers
[[/form]]